Тендерна комісія Благодійного фонду “Я не один» запрошує бажаючих учасників взяти участь у процедурі закупівлі ТЕНДЕРІ.

1. Замовник:

1.1. Найменування. Благодійний фонд “Я не один»

1.3. Місцезнаходження. м.Львів, вул. Шараневича,9

1.4. Посадові особи замовника, уповноваженіздійснювати зв’язок з учасниками

Голова тендерноїкомісії,  Дворакевич Андрій Орестович

тел. 067 96218 93

Контактніособи:  Егоров Олександр тел.067 672 41 42

Кореспондентська адреса:

79066, м. Львів, вул.Манастирського, 2 / 3  тел/факс: 0322 4475 37

e-mail: ya.ne.odyn@gmail.com

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерелофінансування закупівлі. коштиБлагодійного фонду “Я не один»

3. Адреса веб-сайту, на якому замовником розміщується інформація прозакупівлю: http://www.spp-dtek.com.uahttp://www.yaneodyn.org.ua________

4. Адреса веб-сайту, на якомузамовником додатково розміщується інформація про закупівлю: http://www.spp-dtek.com.ua (ДТЕК)

5. Інформація пропредмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі. медичнеобладнання та меблі медичні для облаштування палати інтенсивної терапіїкардіологічного відділення Комунальної міської клінічної лікарні швидкоїмедичної допомоги м. Львова для хворих на інфаркт міокарда

5.2. Кількістьтоварів або обсяг виконання робіт чи  надання послуг. 20 найменувань в томучислі Медичне обладнання 6 найменувань; меблі медичні 14 найменувань,

5.3. Строки поставки товарів, виконання робіт чинадання послуг. до30.11.2014 р. або до повного виконання сторонами договірних зобов’язань (у разівиконання замовлення достроково)

7. Строк діїтендерних пропозицій – 90 календарних днів умови пропозиції повинні бутинезмінними

8. Подання тендерних пропозицій:

Місце 79018, м. Львів, вул. Миколайчука, 9, приймальнаголовного лікаря

Спосіб. особисто або поштою      

Кінцевий строк. 16.09.2014 р до 10 год. 00 хв.

9. Розкриття тендерних пропозицій

Місце 79018, м. Львів, вул. Миколайчука, 9, каб. головноголікаря

Дата. 16.09.2014 р. о 10 год. 30 хв.

 

10. Додаткова інформація. Тендерна документація, що містить умови тендерурозміщена на веб-порталах: http:// www.yaneodyn.org.ua_

Оцінка пропозицій буде здійснюватись протягом20 кал. днів.

Голова тендерної комісії                Дворакевич А.О.

 

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЗАКУПІВЛЮ

Умови поставки– за адресою замовника, згідно основних умов договору, що наведені у даній тендерній документації.

 

ІНСТРУКЦІЯ УЧАСНИКАМ ТЕНДЕРУ

1.1.Пропозиція, що подається Учасником тендеру (надалі – «Учасник»), складається з:

- комерційної частини;

- технічної частини.

Комерційна частина повинна включати цінову інформацію, складену відповідно до умов тендерної документації та Додатку 1, перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним критеріям Благодійного Фонду «Я не один» (надалі – «Замовник») (Додаток 3) , основні умови угоди, а також решту матеріалів, які повинні бути оформлені та подані Учасниками згідно з тендерною документацією.

Технічна частина повинна включати повну інформацію про характеристики товару, що закуповуються , та документальне підтвердження, складене у відповідності із цією Інструкцією.

1.2. Учасники мають право подавати тендерні пропозиції окремо по кожному лоту.

 

2.Ціни пропозиції

2.1. Учасник визначає ціни на товар, який він пропонує поставити, з урахуванням податків і зборів, щосплачуються або мають бути сплачені та передбачені законодавством, витрат натранспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митнихтарифів, комісійних, інсталяцію обладнання, навчання персоналу, гарантійнеобслуговування та усіх інших витрат.

2.2. В тендернійпропозиції вказуються ціни за кожну одиницю виміру товару, вартість кожного найменування ізурахуванням кількості, зазначеної ТЗ, вартість усіх додаткових витрат, сума податків, та остаточно виводиться  підсумкова ціна тендерної пропозиції(детальний бюджет).

2.3.Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

2.4.Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів,ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на товар, який пропонується постачати, та іншихдокументів, пов’язаних із поданням тендерної пропозиції, та самостійно несе всівитрати на їх отримання. 

2.5. Витрати Учасника, пов'язані з підготовкою та поданнямтендерної пропозиції не відшкодовуються(в тому числі і у разі скасування тендеру).

 

3. Валюта пропозиції

3.1.Валютою тендерної пропозиції є національна валюта України.

 

4.Строк дії пропозиції

6.1.Пропозиції залишаються чинними після настання кінцевого терміну поданняпропозицій на період 90 днів.Пропозиція, дійсна на коротший період, відхиляється Замовником як така, що невідповідає умовам тендерної документації.

6.2.До закінчення строку дії пропозиції Замовник має право вимагати відУчасника  продовжити строк дії пропозиціїна додатковий період часу. Запит та відповіді Учасника подаються засобамизв'язку з наступним письмовим підтвердженням.

 

5. Оформлення та підписанняпропозиції

5.1. Пропозиція подається вопечатаному конверті. Конверт має бути оформлений  згідно з зразком (Додаток 4).

5.2. Цінова пропозиція оформлюєтьсязгідно з Додатком 1 та переліком продукції, запропонованим Замовником в Технічному завданні.Якщо в переліку будуть певні найменування продукції (лоти), які Учасник не можепоставити, то в такому випадку йому необхідно поставити навпроти даноїпродукції не ціну, а горизонтальну риску.

Пропозиціядрукується на фірмовому бланку, або чистому аркуші, та має бути підписанаУчасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписуватись заУчасника. Такі повноваження зазначаються у копії установчих документів тадокументу про призначення/обрання уповноваженої особи на посаду або у належнимчином оформленій письмовій довіреності, що подаються разом із тендерноюпропозицією. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печаткиУчасника та підпис уповноваженої особи (осіб). У разі, якщо Учасником є фізичнаособа, то пропозиція повинна містити лише підписи Учасника-фізичної особи. Всісторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки,позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію.Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до Замовника тапідписаних відповідним чином, несе Учасник.

5.3. Тендерна пропозиція повиннабути зброшурована, мати суцільну нумерацію сторінок та реєстр наданихдокументів.

 

6.Запечатування та маркування пропозицій

6.1.Пропозиція подається в одному екземплярі у відповідно промаркованому конверті:обов'язково зазначається найменування і адреса Замовника, назва предметузакупівлі відповідно до оголошення про проведення тендеру, а також назваУчасника, його адреса, номери контактних телефонів та e-mail.

6.2.Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності звищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне абопередчасне відкриття пропозиції.

 

7.Кінцевий термін подання тендерних пропозицій

 

9.1.Пропозиції повинні бути подані за адресою та не пізніше часу та дати,зазначених в оголошенні про проведення тендеру.

 

8.Пропозиції, що запізнилися

8.1. Всі пропозиції, подані Замовнику після закінченнякінцевого терміну їх подання, не розкриваються і не розглядаються.

 

9.Розкриття пропозицій Замовником

9.1.Замовник відкриває пропозиції  у час та вмісці, зазначених у оголошенні про проведення тендеру.

9.2.До участі у процедурі розкриття тендерних пропозицій Замовником допускаютьсяпредставники Учасника. Якщо Учасником є фізична особа, то вона повинна мати присобі оригінал документа, що засвідчує його особу; якщо Учасником виступаєюридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завіренікопії документів, що підтверджують його повноваження,та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу; у разі якщоУчасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництвоінтересів Учасника, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства,копіюдокумента, який підтверджує повноваження керівника, що підписує довіреність(установчі документи, документ про призначення/обрання на посаду), а також мати при собі оригінал документа, що засвідчуєйого особу.

Фізичніособи, що беруть участь у процедурі розкриття тендерних пропозицій, підписуютьзобов’язання про нерозголошення конфіденційної інформації, а такожзгоду-повідомлення на обробку персональних даних;

9.3.При розкритті тендерних пропозицій оголошуються найменування та адресиУчасників, перевіряється наявність всіх документів, необхідність надання якихпередбачена тендерною документацією, ціни кожної тендерної пропозиції.

До участі у тендерідопускаються лише тендерні пропозиції, які відповідають умовам тендеру. Увипадку неподання Учасником документів, що не впливають на сутність тендерноїпропозиції, Замовник має право надати такому Учаснику строк для поданнявідповідних документів.

Підчас розкриття тендерних пропозицій тендерною комісією ведеться протокол.

 

10. Пояснення пропозиції

10.1. Замовник може запросити Учасника розтлумачити абопрокоментувати його тендерну пропозицію, в тому числі запросити додатковіінформацію та/або документи, з тим, щоб полегшити її розгляд, оцінку тазіставлення з іншими пропозиціями. Не приймається, не обговорюється та недозволяється внесення жодних змін до тендерних пропозицій щодо їх суті,включаючи зміни до їх кінцевої ціни, оголошеної під час розкриття тендернихпропозицій.

 

11. Порядок з'ясуваннятендерних пропозицій

11. Замовник вивчає пропозиціїз метою визначення, що Учасник відповідає кваліфікаційним критеріям,  а також, що кожна пропозиція:

а) відповідає кваліфікаційним критеріям, зазначеним утендерній документації;

б) відповідає технічним вимогам, що вимагаються до предметузакупівлі;

в) відповідає умовам тендерної документації.

г) надає всі пояснення та/або докази, якіможе вимагати Замовник;

д) підписананалежним чином.

11.2. Пропозицією, що відповідає умовам тендерноїдокументації, є пропозиція, що узгоджується з усіма термінами, умовамитендерної документації.

11.3. Якщо пропозиція не відповідає умовамтендерної документації, вона, як правило, відхиляється Замовником і не можезгодом приводитись у відповідність шляхом коригування чи зміни або анулюванняневідповідних відхилень або застережень за винятком випадків, прямо вказаних вцій Інструкції або у відповідних внутрішніх положеннях Замовника, що регулюютьпроцедуру здійснення закупівель.

 

12. Оцінка та порівняння тендернихпропозицій

 

14.1. Після розкриття тендерних пропозицій, перевірки їхна  правильність оформлення  та відповідність кваліфікаційним критеріям і умовам тендерної документації,починається їх оцінка та визначення переможця. Замовник оцінює та порівнюєпропозиції, що не були відхилені.

14.3. Загальний строк здійснення оцінки тендернихпропозицій та визначення переможців становить, як правило, не більше 20 (двадцяти) календарних днів після дня розкриття тендерних пропозицій, якщо іншене вказано в оголошенні про проведення тендеру.

14.3. Оцінка тендернихпропозицій буде здійснюватись з урахуванням наступних критеріїв:

а) ціна;

б) якість

в) термінпоставки;

г) умови розрахунку

 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ:

 

Кількість балів кожної пропозиціївизначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

 1. Кількість балів по критерію ціна дорівнює 40 балам.
 2. Кількість балів по критерію якість запропонованих товарів дорівнює 40  балам.
 3. Кількість балів по критерію термін поставки дорівнює 10  балам
 4. Кількість балів по критерію умови розрахунку дорівнює 10  балам

 

Максимально можлива кількістьбалів дорівнює 100.

Методика оцінки

1. Кількість балів за критерієм “Ціна”визначається наступним чином. Пропозиції, ціна якої найвигідніша (найменша),присвоюється максимально можлива кількість балів.

Кількість балів для рештипропозицій визначається за формулою:

Б обчисл  = Цminобчисл*40, де

Б обчисл– обчислювана кількість балів;

Цmin  - найнижча ціна;

Цобчисл– ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

40 – максимально можлива кількість балів закритерієм  “Ціна”.

Кількість балівза критерієм «якість запропонованихтоварів» визначається наступнимчином:

Оцінку за данимкритерієм здійснюватиме спеціально створений Оціночний комітет, який складається із спеціалістів, що маютьвідповідну кваліфікацію. Відомості про осіб, які входять до оціночногокомітету – не розголошуються.

Будь-якізапропоновані товари будуть розглядатися Оціночним комітетом у разі, якщозапропоновані параметри медичного устаткування будуть відповідати та\або будутькращими ніж запропоновані у медико-технічних вимогах.

Пропозиції, яка повністювідповідатиме умовам документації конкурсних торгів (медико-технічним вимогамзгідно Додатку 5), тобто запропоновані параметри будуть співпадати, будеприсуджено 0 балів

Інші пропозиції(які ) будуть Розглядатися Оціночним комітетом. Кожен з членів комітету маєправо на окрему думку. Думка кожного повинна бути врахована у висновку(підсумковий звіт) де визначено кінцеву кількість балів за вказаним критерієм.При оцінювання враховуватимуться окрім якісних показників – позитивні відгукипро роботу на запропоновану устаткуванні від лікарів (у разі наявності), країнапоходження товару, репутація товаровировиробника, інші важелі на розсуд членівОціночного комітету.

40 - максимально можлива кількістьбалів за критерієм «якістьзапропонованих товарів».

 

3. Кількість балів за критерієм Термін поставки”визначається наступним чином. Пропозиції, строк виконання по якій найвигідніший(найкоротший), присвоюється максимально можлива кількість балів.

Кількість балів для рештипропозицій визначається за формулою:

Б обчисл  = Тminобчисл*10, де

Б обчисл– обчислювана кількість балів;

Тmin– найкоротший строк виконання;

Тобчисл– строк виконання по пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

10– максимально можлива кількість балів закритерієм  “Термін поставки”.

 

4. Кількість балів за критерієм Умови розрахунку”визначається наступним чином. Пропозиції, строк відтер мінування оплати по якій найвигідніший (найдовший), присвоюється максимально можливакількість балів.

Кількість балів для рештипропозицій визначається за формулою:

Б обчисл  = Тобчислmax*10, де

Б обчисл– обчислювана кількість балів;

Тmax – найдовший  строк відтер мінування платежу;

Тобчисл– строк відтер мінування платежупо пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

Пропозиціїконкурсних торгів, які будуть містити умови розрахунку з включенням авансовогоплату отрмують при оцінці 0 балів за даним критерієм.

10– максимально можлива кількість балів закритерієм  “ Умови розрахунку ”.

 

Загальнакількість балів за всіма критеріями розраховується по формулі:

кількість балів за критерієм«Ціна» + кількість балів за критерієм «Якістьзапропонованих товарів» + кількість балів за критерієм «Термін поставки»кількість балів закритерієм «Умови розрахунку».

Увипадку однакового значення рангу, переможець визначається шляхом голосуваннячленів комісії простоюбільшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комісії. Якщо результати голосуваннярозділилися порівну, вирішальний голос має Голова комісії.

 

13.Відхилення пропозиції, скасування тендеру

13.1 Замовник маєправо відхилити пропозицію в наступних випадках: 
13.1.1 Замовнику сталовідомо, що Учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо або опосередкованобудь-якій посадовій особі Замовника або іншій особі, залученій Замовником дляучасті у тендері (експерт, консультант і т.п.), винагороду в будь-якій формі(пропозиція про найм на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути наприйняття рішення про визначення переможця тендеру;

13.1.2 Замовнику стало відомо про участьУчасника у змові. При цьому під змовою розуміється домовленість між двома чикількома Учасниками, спрямована на встановлення ціни пропозиції на штучних абонеконкурентних рівнях з відома або без відома Замовника;

13.1.3 пропозицію подано Учасником, який єпов'язаною особою з іншими Учасниками;

13.1.4Замовнику стало відомо про участь Учасника в діяльності, яка може бутирозцінена як незаконна або корупційна за законодавством України, інша неналежна практика відповідно до внутрішніх положеньФонду, Фондом встановлений в учасника конфлікт інтересів. Для цілей цьогорозділу конфлікт інтересів також включає ситуації, (1) коли учасник або йогопов'язана особа раніше надавав(а) Фонду консультаційні чи інші послуги, з якихбезпосередньо випливає дана закупівля, а також (2) учасник подає більше, ніжодне пропозицію, або, разом з подачею своєї пропозиції, бере участь у процедурізакупівлі також в пропозиції іншого учасника (наприклад, консорціум). Узазначених ситуаціях відділ закупівель повинен провести попередній аналіз напредмет впливу цих ситуацій на можливе рішення Фонду;

13.1.5 стосовно Учасника розпочато процеспро визнання його неплатоспроможним або відкрита ліквідаційна процедура;

13.1.6 Учасник тендеру не відповідаєкваліфікаційним критеріям, зазначеним у тендерній документації; 
13.1.7 пропозиція невідповідає вимогам тендерної документації, зокрема не дає змоги порівняти іоцінити її за затвердженими критеріями;

13.1.8 Учасник є фінансово неспроможним(має заборгованість зі сплати кредитів, податків і зборів (обов'язковихплатежів));

13.1.9 Учасник не здійснює господарськудіяльність відповідно до положень його статуту, інших реєстраційних документів;

13.1.10 Замовник має негативний досвідроботи з Учасником або йому відомо про такий негативний досвід партнерівЗамовника;

13.1.11 в інших випадках, визначенихтендерною документацією, внутрішніми положеннями Замовника, що регулюютьпроцедуру здійснення закупівель, або законодавством України.

13.2 Замовник має право скасувати тендер уразі:

13.2.1 відсутності подальшої необхідності взакупівлі товарів (робіт, послуг);

13.2.2 виявлення факту змови Учасниківтендеру;

13.2.3 відхилення всіх пропозицій, щонадійшли;

13.2.4 якщо ціна найбільш вигідноїпропозиції перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі,або діючі на ринку ціни;

13.2.5 здійснення закупівлі стало неможливимвнаслідок непереборної сили або не відповідає інтересам Замовника;

13.2.6 у випадку виявленого конфліктуінтересів;

13.2.7 у випадку неможливості порівняння заявок,що надійшли, за затвердженими критеріями оцінки;

13.2.8 в інших випадках, визначенихтендерною документацією, внутрішніми положеннями Замовника, що регулюютьпроцедуру здійснення закупівель, або законодавством України.

3.3 Тендер може бути скасований частково(наприклад, по лоту).

13.4 Повідомлення про відхилення пропозиціїабо скасування тендеру направляється Замовником відповідним Учасникам таоприлюднюється в порядку, встановленому для оголошення про тендер.

 

14. Конфіденційність

14.1. Інформація щодо розгляду, оцінкитендерних пропозицій Учасникам не надається.

 

15. Акцепт тендерної пропозиції

15.1. Оцінювання тендерних пропозицій будепроводитись тендерною комісією Замовника у відповідності до умов тендеру,виходячи з мети, цілей та завдань тендеру. Остаточне рішення щодо переможцятендеру приймає Замовник. Замовник акцептує тендерну пропозицію, що визнананайкращою (найбільш економічно вигідною) під час оцінки та порівнянняпропозицій.

15.2. Протягом, як правило, 5 (п`яти)календарних днів з дня акцепту Замовник надсилає переможцю тендеру повідомленняпро акцепт тендерної пропозиції, строк дії якої не закінчений, інші Учасникиповідомляються про результати тендеру у порядку, в якому було повідомленооголошення про проведення тендеру.

15.3. Акцептована тендерна пропозиція разомз тендерною документацією Замовника має силу письмового попереднього договоруміж Замовником та Учасником-переможцем. При цьому Замовник залишає за собоюправо в будь-який час відмовитись від такого договору в односторонньомупорядку.

15.4. Якщо Учасник, тендерну пропозиціюякого акцептовано, відмовляється від підписання договору на закупівлюпродукції, що є предметом тендеру (надалі – «Угода»), або одержано доказинеспроможності Учасника виконати Угода, Замовник визначає найкращу тендернупропозицію з числа тих, строк дії яких ще не минув і достатній для визначенняпереможця.

 

16. Укладання Угоди

16.1 Винагородою переможцеві тендеру єправо на укладення з Замовником Угоди. Відповідальність Замовника не виходитьза межі винагороди, визначеної умовами тендеру.

16.2. Замовник і Учасник, визначенийпереможцем тендеру, розпочинають підготовку до укладання Угоди після акцептутендерної пропозиції.

16.3. Якщо інше не вказано в оголошенні пропроведення тендеру, Угода укладається з Учасником, тендерну пропозицію якогобуло акцептовано, протягом, як правило, 7 (семи) робочих днів з дня акцепту.

16.4. Ціна пропозиції має бути дійснапротягом всієї дії Угоди, якщо інше не передбачено умовами тендеру.

16.5. Будь-які витрати, понесеніУчасником-переможцем у зв'язку з участю в тендері та укладенням Угоди невважаються збитками і не підлягають відшкодуванню Учаснику.

16.6. Будь-які стандартні умови Угоди, якщотакі включені до тендерної документації, є її невід’ємною частиною і обов’язковідля внесення в Угоду.

 

17. Інші умови тендеру

17.1. Учасники фактом своєї участі у тендеріпогоджуються з тим, що Замовник не повертає матеріали, подані на будь-якійстадії проведення тендеру.

17.2. Учасники фактом участі у тендері гарантують, що подананими тендерна пропозиція не містить поширення інформації, що вводить в оману врозумінні ст. 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»та усвідомлюють свою відповідальність за порушення вимог вказаної норми.

17.3. Учасник (в разі, якщо Учасник є фізичною особою, в т.ч.підприємцем) фактом участі у тендері надає згоду на обробку своїх персональнихданих, наданих в складі тендерної пропозиції, Замовником з метою забезпеченняреалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин відповідно доЦивільного кодексу України, Господарського кодексу України, іншихнормативно-правових актів України, Статуту та інших локальних актів Замовника,та підтверджує, що він повідомлений про включення цієї інформації до базиперсональних даних контрагентів Замовника та права суб’єкта персональних данихзгідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». Учасник (фізичнаабо юридична особа) також гарантує і підтверджує, що на обробку Замовникомперсональних даних інших фізичних осіб, наданих в складі тендерної пропозиції,з вказаною вище метою отримано відповідну згоду, та таким особам здійсненовказане вище повідомлення.

17.4. Замовник не несе відповідальності за роботу поштиУкраїни, за будь-які поштові помилки, внаслідок яких матеріали (тендернапропозиція, бюджет чи будь-які інші документи, необхідні для участі у тендері)Учасників не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені чи пошкоджені;за роботу операторів зв’язку; у випадку виникнення форс-мажорних обставин.Замовник не несе відповідальності за неможливість контакту з Учасником, якщобудь-яка інформація про Учасника повідомлена неправильно. Учасник несе особистувідповідальність за достовірність наданої ним інформації.

17.5. У випадку виникнення ситуації, щоприпускає неоднозначне тлумачення умов тендеру, та/або питань, не врегульованихумовами тендеру, остаточне рішення приймається Замовником. Рішення Замовника єостаточним та оскарженню не підлягає.

17.6. Замовник має право не повідомлятиучаснику причини відхилення його пропозиції.

17.7. Участю у тендері Учасник безумовнопогоджується з усіма умовами тендеру та бере на себе обов’язок їх належновиконувати.

17.8. Замовник дає консультації тавідповідає на запитання учасників лише за умови, якщо такі запитання надіслані наелектронну адресу Відповідальної особи Замовника, вказану у оголошенні.

Відповіді надсилаютьсяусім Учасникам, від яких вже були отримані пропозиції, на момент розглядупитань. З метою своєчасного інформування всіх учасників, питання приймаються неменше ніж за 48 годин до кінцевого терміну подання пропозицій, відповідінадсилаються учасникам не менше ніж за 24 години до кінцевого терміну поданняпропозицій.

Замовник не відповідає напитання та не надає жодної інформації у телефонному режимі. Замовник не даєвідповіді на питання, які, на його думку, не стосуються суті тендеру.

17.9.Замовник може змінювати умови тендерудо кінцевого терміну подання пропозицій. Інформація про зміни умов надсилаєтьсяусім учасникам, від яких вже були отримані пропозиції на момент прийняття змін,та публікується впорядку, визначеному для оголошення тендеру. З метою своєчасного інформуваннявсіх учасників про умови тендеру, остаточні зміни вносяться і публікуються неменше ніж за 48 годин до кінцевого терміну подання пропозицій , якщо термінподання пропозицій не подовжено.

17.10. Учасник може змінити або анулюватисвою пропозицію. Замовник приймає ці зміни, якщо вони зроблені до моментукінцевого терміну подання пропозицій та оформлені належним чином. Зміни таанулювання повинні бути оформлені згідно з розділом 7 Інструкції .

17.11. Учасник гарантує, що при поданні вскладі тендерної пропозиції будь-яких персональних даних про себе (в разі, якщоУчасник є фізичною особою, в т.ч. підприємцем) та/чи інших фізичних осіб (дляУчасників – юридичних та фізичних осіб), він (в разі, якщо Учасник є фізичноюособою, у т.ч. підприємцем) надає згоду на обробку своїх персональних даних,наданих в складі тендерної пропозиції, Замовником з метою забезпеченняреалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин та забезпеченняреалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповіднодо Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, іншихнормативно-правових актів України, Статуту Фонду, інших локальних актів Фондута підтверджує, що він повідомлений про включення цією інформації до базиперсональних даних контрагентів Замовника та права згідно Закону України «Прозахист персональних даних», а також гарантує і підтверджує (для Учасників –юридичних та фізичних осіб), що на обробку Замовником персональних даних іншихфізичних осіб, наданих в складі тендерної пропозиції, отримано відповіднузгоду, та таким особам здійснено вказане вище повідомлення.

 

18. Істотні умови договору:
 

1. Предмет договору.

Учасник передає у власністьЗамовника, а Замовник оплачує вартість товару, що визначений васортименті та за ціною (далі – «товар»), яка зазначена у специфікації що єневід’ємною частиною договору про закупівлю на умовах – місце поставки – за адресою замовника торгів.

- Учасник гарантує якість тавідповідність товару у відповідності до специфікації, що при здійсненніпоставки підтверджується документально.

1.2 Найменування товару – медичне обладнання та меблі медичні

1.3 Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежновід реального фінансування видатків.

ІІ. Ціна договору.

2.1 Ціна договору (в то числі з ПДВ)

Ціни на товар встановлюються в національній валюті України

2.2 Ціна договору може бутизменшена за взаємною згодою Сторін у випадку зменшення обсягів закупівлізалежно від реального фінансування видатків .

ІII. Порядокздійснення оплати

Розрахунки за поставлений товарздійснюються на підставі накладної протягом 30 календарних днів

IV. Поставка товару

4.1 Строк (термін) поставки товару :протягом ____ календарних днів з моменту укладеннядоговору.

Поставка товару може здійснюється партіями згіднозамовлення. Термін поставки неповинен перевищувати 45 календарних днів з моменту укладення договору

4.2 Місце поставки товару місце поставки  за адресою Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги(м. Львів, вул. Миколайчука, 9).

V. Права та обов’язкисторін

Замовник має право вимагати відУчасника здійснити поставку товару відповідно до заявки на умовах, що визначенідоговором.

Замовник зобов’язаний оплачуватитовар Учасника на підставі накладної та рахунку фактури з відтермінуваннямплатежу не більше 7календарних днів. (учасник можевизначити у своїй пропозиції альтернативні умови оплати, які передбачають авансу розмірі до 30 % товару. Замовник розгляне також інші пропозиції).

Учасник зобов’язаний забезпечити поставку товару, та надати всі супровіднідокументи, в тому числі ті, що підтверджують якість поставленого товару а такожздійснити монтаж, пуско-налагоджувальні робити та навчання персоналу.

VІ. Відповідальністьсторін

Уразі затримки поставки товару або поставки не в повному обсязі, заявленомуЗамовником, Постачальник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУвід суми за не поставлений товар за кожний день затримки Термін постачаннятовару починається з моменту укладеннядоговору або з моменту направлення Замовником заявки на товар. Формаотримання заявки обумовлюється сторонами.

VІІ. Вирішення спорів

Сторони намагаються вирішити всі спори шляхом переговорів. Уразі, якщо сторін не досягнуть згоди, спір розглядатиметься у Господарськомусуді Львівської області.

VІІІ. Строк діїдоговору.

Договір про закупівлю набирає чинності з моменту підписаннята діє до

ІX. Інші умови

Після укладання договір про закупівлю набуває обов’язковоїсили для сторін і має виконуватись ними відповідно до його умов.

Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися  після його  підписання  до  виконання  зобов’язань  сторонами у повному обсязі, крім випадків:
     1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 
     2) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
     3) зміни  ціни  у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
               Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року,  в обсязі,  що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

X. Додатки додоговору

Специфікація

XІ. Місцезнаходженнята банківські реквізити сторін.

Зазначені вцьому додатку основні вимоги до договору не є остаточними і вичерпними, іможуть бути доповнені і скориговані під час укладання договору з учасником-переможцемторгів в залежності від специфіки предмету, характеру, інших умов конкретногодоговору.

Замовник залишаєза собою право змінювати вимоги до договору у випадку зміни діючого цивільного,господарського законодавства і законодавства щодо закупівель за державні кошти.

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом

     Учасник вказує вартість пропозиції відповідно до взірця,що запропонований у додатку №1.(додається)

·        Якчастину своєї пропозицій учасник подає документи зазначені удодатку№3(додається)

·        Технічнезавдання подано в Додатку №2.(додається)

 

21. Додаткова інформація

 

11.1. Детальна інформація прозакупівлю на сайті http://_____________. Оцінка пропозицій

будездійснюватись протягом 20 кал. днів.

 

ДОДАТОК 1

Тендерна пропозиціяподається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повиненвідступати від даної форми.

 

ТЕНДЕРНАФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ"

(формаподається Учасником на фірмовому бланку)

 

         Ми, [назваУчасника], надаємо свою пропозицію щодо участі у тендері на закупівлю [предмет тендеру] згідно з технічними та іншимивимогами Замовника.

Вивчивши тендерну документацію та технічне завдання (надалі ТЗ/ТВ),на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємоможливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах,зазначених у комерційній частині цієї пропозиції  за наступними цінами:

(Формат таблицірекомендований)

Найменування продукції/товару

Одиниці виміру

Кількість

Ціна за одиницю, грн.

ПДВ (якщо є), грн.

Загальна вартість з ПДВ (якщо є), грн.

 

.....................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................

 

Загальна вартість  пропозиції                                                                                                               

             

1. Після акцепту нашої тендерної пропозиції Вашатендерна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всімвимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція будеакцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбаченіДоговором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиціїпротягом встановленого тендерною документаціє строку. Наша пропозиція будеобов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінченнязазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилитинашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації, тарозуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більшвигідними для Вас умовами.

5. Якщо наша пропозиція буде акцептована, мизобов'язуємося підписати Договір із Замовником.

6. Умови розрахунків: [вказати строк для оплати зафактом поставки чи розміравансового платежу].

8. Строк поставки [вказати строк].

Посада,прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

 

Додаток№2

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЯ ЩОДО ЗАКУПІВЛІ

№ з\п

Найменування

Кіл-ть

1

Апарат Ехо КГ

1

2

Апарат ЕКГ 12канальний

1

3

Апарат ЕКГ одноканальний

1

4

Приліжковий монітор пацієнта

8

5

Дефібрилятор

2

6

Центральна станція моніторингу

1

7

Візок для кардіографа

1

8

Функціональне  ліжко +матрац

8

9

Каталка для лежачих хворих

1

10

Каталка (візок) для сидячих хворих

1

11

Столик маніпуляційний

4

12

Приліжкова тумбочка

8

13

Штатив для в/венних вливань

8

14

Столик  інструментальний

3

15

Шафа медична

1

16

Стіл медсестри

2

17

Стілець

3

18

Кушетка медична

1

19

Сейф металічний для медикаментів

1

20

Холодильник  побутовий (для медикаментів)

1

 

Медико-технічні вимоги домедичного обладнання

 

1. Медико-технічнівимоги до приліжкового монітору

 

Найменування вимоги

Відповідність

1.    

Діапазон пацієнтів: дорослі та діти

 

 

Необхідний набір параметрів, що повинні контролюватися монітором:

 

2.    

Електрокардіограма (частота сердечних скорочень, ЕКГ хвиля, аналіз аритмій та ST-сегменту)

 

3.    

Дихання (частота дихання, хвиля дихання, сатурація кисню SрО2, частота тиску, плетизмограма SрО2)

 

4.    

Температура

 

5.    

Неінвазивний тиск крові (систолічний, діастолічний, середній)

 

 

Моніторинг ЕКГ:

 

6.    

Вибір відведень - І, II, III, AVR, AVL, AVF

 

7.    

Кількість відведень ЕКГ - не менше 3

 

8.    

Вибір підсилення - х0,25, х0,5, х1, х2 мм/мВ, Авто

 

9.    

Швидкість розгортання - не менше 25 мм/c

 

10.  

Аналіз зміщення SТ сегменту

 

11.  

Визначення пейсмейкера

 

 

Моніторинг частоти серцевих скорочень (ЧСС):

 

12.  

Цифрова візуалізація ЧСС на дисплеї монітору

 

13.  

Межі вимірювання у дорослих - від 15 до 300 уд/хв

 

14.  

Межі вимірювання у новонароджених та дітей -від 15 до 350 уд/хв

 

15.  

Точність вимірювань - не більше ± 1 уд/хв

 

16.  

Роздільна здатність - не більше ± 1 уд/хв

 

 

Моніторинг частоти дихання (ЧД):

 

17.  

метод вимірювання - імпедасний

 

18.  

наявність цифрової візуалізації частоти дихання

 

19.  

межі вимірювання:

дорослі - від 0 до 120 вд/хв

діти/новонароджені - від 0 до 150 вд/хв

 

20.  

точність вимірювання - не більше ± 1 вд/в

 

21.  

наявність режиму апное

 

 

Моніторинг насичення крові киснем (SpO2):

 

22.  

Цифрова індикація частоти пульсу і візуалізація фотоплетизмограм

 

23.  

Межі вимірювання SpO2 - від 0 до 100 %

 

24.  

Точність вимірювання Sp02:

не більше ± 2% (70 - 100%)

не більше ± 3% (40 - 70%)

 

25.  

Межі вимірювання частоти пульсу - від 25 до 254 уд/хв

 

26.  

Роздільна здатність вимірювання частоти пульсу - не більше 1 уд/хв

 

27.  

Точність вимірювання частоти пульсу - не більше ±2 уд/хв

 

 

Моніторинг неінвазивного артеріального тиску (НІАТ):

 

28.  

Визначення систолічного, діастолічного та середнього значення тиску крові

 

29.  

Межі вимірювання:

дорослі від 10 до 270 мм рт. ст.

діти – від 10 до 200 мм рт. ст.

новонароджені - від 10 до 135 мм рт. ст.

 

30.  

Роздільна здатність визначення тиску крові - не більше 1 мм рт. ст.

 

31.  

Наявність наступних режимів вимірювання - не менше 3: ручний, автоматичний та автоматичний з періодичним вимірюванням

 

32.  

Виведення на дисплей режиму роботи каналу НІАТ, часу останнього вимірювання, поточного тиску в манжеті

 

33.  

Наявність системи захисту від надлишкового тиску

 

 

Моніторинг температури (Т):

 

34.  

Діапазон вимірювань - від 0 до 50 °С

 

35.  

Роздільна здатність - не більше 0,1°С

 

36.  

Точність - не більше ±0.1°С

 

 

Дисплей:

 

37.  

Розмір по діагоналі - не менше 10 дюймів

 

38.  

Роздільна здатність - не менше 800x600 точок

 

39.  

Тип - рідкокристалічний, кольоровий

 

40.  

Наявність світлодіодних індикаторів - не менше трьох

 

41.  

Кількість хвильових форм на екрані – не менше 4

 

42.  

Наявність індикацій - тривоги, живлення, батареї

 

 

Батарея:

 

43.  

Тип: перезарядна свинцево-кислотна

 

44.  

Час роботи від батареї - не менше 75 хвилин

 

45.  

Мережа:

 

46.  

Можливість інтеграції в центральну моніторингову систему

 

 

Функціональні вимоги:

 

47.  

Наявність системи тривог та попереджувальної сигналізації

 

48.  

Тип трендів – графічний (табличний) та цифровий

 

49.  

Тривалість трендів - не менше 72 годин

 

50.  

Ручний та автоматичний режим запису параметрів моніторингу

 

51.  

Вбудована система захисту від коагулятору та дефібрилятору

 

52.  

Електроживлення - від мережі змінного струму 220 В, 50 Гц

 

53.  

Вага - не більше 4 кг

 

 

Комплектація:

 

54.  

Монітор з параметрами, що визначені вище, для контролю ЕКГ, Дихання, Сатурації Кисню (SрО2), Температури та Неінвазивного Артеріального Тиску Крові

 

55.  

Комплект аксесуарів для дорослих: 1 кабель відведення ЕКГ на 3 відведення, 1 датчик SpO2 багаторазового використання з кабелем, 1 манжетка з трубкою НІАТ, 1 датчик температури накожний

 

56.  

Вбудована батарея

 

 

2. Медико-технічні вимоги до одноканальногокардіографа

 

Вимоги

Відповідність

1.              

Призначення: має бути призначений для проведення електрокардіографічних обстежень по типовим методикам в якості портативного електрокардіографа з одночасною реєстрацією відведення і виводом його на друк у  відділеннях інтенсивної терапії, кардіологічних відділеннях і відділеннях інтенсивної терапії лікарень та поліклінік, в  автомобілях невідкладної допомоги

 

2.              

Наявність автоматичної синхронної реєстрації не менше 12-ти ЕКГ-відведень за Ейнтховеном, Гольдбергером і Вільсоном, а також ЕКГ-відведень за Небом та Слопаком

 

3.              

Наявність ручного та автоматичного режимів роботи

 

4.              

Наявність вбудованого термопринтеру, що забезпечує роздрукування не менше ЕКГ-кривої, результатів аналізу ЕКГ та службової інформації

 

5.              

Ширина термопаперу, не менше 50мм

 

6.              

Швидкість руху термопаперу, 25 мм/с; 50 мм/с

 

7.              

Наявність режимів друку: 1 канал,1 канал+1 ритм

 

8.              

Діапазон вимірювання, не менше ±5 mvpp

 

9.              

Напруга калібрування, не більше 1 мв ± 3%

 

10.          

Чутливість, не менше 2,5; 5; 10; 20 мм/мв

 

11.          

Наявність режиму безперервного моніторингу кардіосигналів і частоти серцевих скорочень із звуковим супроводженням

 

12.          

Наявність фільтру 50 Гц та фільтру м’язового тремтіння, 75 Гц, 100Гц, 150Гц

 

13.          

Наявність автоматичної компенсації дрейфу ізолінії

 

14.          

Наявність захисту від імпульсів дефібрилятора

 

15.          

Коефіцієнт послаблення синфазних сигналів, не менше 90 дБ

 

16.          

Вхідний імпеданс, не менше 10 МОм

 

17.          

Стала часу, не менше 3,2 с

 

18.          

Діапазон частот, не менше 0,05-150 Гц

 

19.          

Наявність рідинно-кристалічного дисплею

 

20.          

Наявність RS-232 порту для передачі електрокардіограм у комп’ютер для додаткової обробки та зберігання

 

21.          

Наявність комбінованого живлення від мережі змінного струму 220 В, 50 Гц та автономно від вбудованого акумулятора з автоматичною підзарядкою при підключені до мережі 220 В

 

22.          

Час безперервної роботи від вбудованого акумулятора, не менше 3 годин

 

23.          

Вага з акумулятором, не більше 3 кг

 

 

3. Медико-технічнівимоги до багатоканального кардіографа

 

Найменування параметру

Відповідність

1.           

Призначення: має бути призначений для проведення електрокардіографічних обстежень по типовим методикам в якості портативного електрокардіографа з одночасною реєстрацією відведення і виводом його на друк у  відділеннях інтенсивної терапії, кардіологічних відділеннях і відділеннях інтенсивної терапії лікарень та поліклінік, в  автомобілях невідкладної допомоги відповідність

 

2.           

Автоматична синхронна реєстрація не менше 12-ти ЕКГ-відведень за Ейнтховеном, Гольдбергером і Вільсоном, а також ЕКГ-відведень за Небом та Слопаком

 

3.           

Режими роботи ручний; автоматичний, ритм, R-R аналіз

 

4.           

Наявність вбудованого термопринтеру, що забезпечує роздрукування не менше ЕКГ-кривої, результатів аналізу ЕКГ та службової інформації

 

5.           

Ширина термопаперу, не менше 216 мм

 

6.           

Швидкість руху термопаперу, не гірше 5;10;12,5;25;50 мм/с

 

7.           

Режим нанесення міліметрової сітки

 

8.           

Діапазон вхідних напруг, не більше  ±5 mVpp

 

9.           

Напруга калібрування, не більше 1 мВ ± 3%

 

10.       

Підсилення, не менше 5; 10; 20; 10/5; AGC мм/мВ

 

11.       

Кількість записів у пам’ять, не менше 100

 

12.       

Вбудована система ЕКГ-аналізу та інтерпретації: вимірювання зубців та інтервалів ЕКГ, аналіз ST-сегменту, положення електричної осі, усереднених ЕКГ-комплексів, отримання діагностичного висновку

 

13.       

Режим безперервного моніторингу кардіосигналів і частоти серцевих скорочень із звуковим супроводженням

 

14.       

Фільтр 50 Гц та фільтру м’язового тремтіння

 

15.       

Автоматична компенсація дрейфу ізолінії

 

16.       

Захист від імпульсів дефібрилятора

 

17.       

Коефіцієнт послаблення синфазних сигналів, не менше 115 дБ

 

18.       

Вхідний імпеданс, не менше 50 МОм

 

19.       

Стала часу, не менше 3,2 с

 

20.       

Діапазон частот, у межах 0,05-150 Гц

 

21.       

Рідинно-кристалічний дисплей

 

22.       

RS232 порт для передачі електрокардіограм у комп’ютер для додаткової обробки та зберігання

 

23.       

Комбіноване живлення від мережі змінного струму 220 В, 50 Гц та автономно від вбудованого акумулятора з автоматичною підзарядкою при підключені до мережі 220 В

 

24.       

Кількість ЕКГ, що можна надрукувати під час роботи виключно від акумулятора, не менше  200 од.

 

25.       

Роздільна здатність 5,7” LCD екрану, не менше 320х240 точок

 

26.       

Рівень шуму, не більше 15 µVp-p

 

27.       

АЦП, не менше 24 Біт

 

28.       

Фільтр нижніх частот 150/100/75 Гц

 

29.       

Струм витоку пацієнта, не більше 10µА

 

 

4. Медико-технічні вимоги до дефібрилятора

 

Найменування параметру

Відповідність

1.           

Категорії пацієнтів – новонароджені, діти, дорослі

 

2.           

Тип дефібрилятору – зовнішня дефібриляція

 

3.           

Режими дефібриляції: ручна дефібриляція, синхронна кардіоверсія, АНД

 

4.           

Можливість експорту даних на ПК за допомогою накопичувачаUSB

 

5.           

Наявність звукових та візуальних тривог

 

6.           

Можливість зміни гучності тривог

 

7.           

Вага пристрою разом із батареєю не більше 4 кг

 

8.           

Наявність кольорового РК-дисплею із діагоналлю не менше 7 дюймів

 

9.           

Кількість хвиль на екрані не менше 1

 

10.       

Наявність індикації тривог, живлення та заряду батарей

 

11.       

Форма кривої – двофазна усічена експоненційна крива BTE із автоматичною компенсацією

 

12.       

Тип електродів – багатофункціональні гнучкі електроди

 

13.       

Діапазон енергії: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 170, 200, 300, 360 Дж

 

14.       

Діапазон імпедансу пацієнта не менше 25-200 Ом

 

15.       

Можливість регулювання рівня енергії в режимі АНД у діапазоні не менше 100-360 Дж

 

16.       

Збереження даних:

-       наявність не менше 100 профілів пацієнтів

-       наявність не менше 1000 епізодів

 

17.       

Час запису неперервної кривої ЕКГ не менше 8 годин

 

18.       

Наявність вбудованої пам’яті не менше 512 Мб

 

19.       

Наявність батареї

 

20.       

Час зарядки батареї до 100% не більше трьох годин

 

21.       

Наявність індикатору для оцінки рівня заряду батареї

 

22.       

Час роботи від батареї у режимі дефібриляції – не менше 200 імпульсів по 360 Дж

 

23.       

Час роботи від батареї у режимі дефібриляції – не менше 300 імпульсів по 200 Дж

 

24.       

Час роботи в режимі моніторингу не менше 11 годин

 

25.       

Наявність системи автоматичного самотестування

 

26.       

Наявність індикатору стану приладу

 

 

5. Медико-технічні вимоги до центральної станції моніторингу

 

Найменування параметру

Відповідність

1.       

Можливість двосторонньої передачі даних з моніторами пацієнта

 

2.       

Одночасне відображення на екрані показників не менше 16 моніторів пацієнта

 

3.       

Одночасне відображення на екрані не менше 32 хвиль

 

4.       

Швидкість розгортання не менше 12,5; 25; 50 мм/сек

 

5.       

Відображення хвильових форм ЕКГ, плетизмограми, дихання, СО2, ІАТ

 

6.       

Відображення параметрів ЧСС, SpO2, НІАТ, ІАТ, Темп, аритмії, ST-сегменту, ЧД, ЕТСО2

 

7.       

Наявність калькулятору розрахунку доз препаратів

 

8.       

Запис трендів не менше 240 годин для кожного монітору пацієнта

 

9.       

Зберігання в пам'яті не менше 10000 історій моніторингу

 

10.   

Наявність звукової та візуальної сигналів тривог

 

11.   

Наявність не менше 3 рівнів гучності сигналу тривоги

 

12.   

Можливість встановлення верхніх та нижніх меж тривог для аритмій та параметрів

 

 

6. Медико-технічні вимоги до пристрою ультразвукового скануючого (апарат ЕХО)

 

Найменування параметру

Відповідність

1.       

Клас пристрою ультразвукового скануючого: експертний

 

2.       

Призначення: дослідження в ехо-кардіографії

 

3.       

Комплектація: апарат ультразвукової діагностики з кардіологічним (секторним, фазованим) датчиком 2-4 МГц мовою

 

4.       

Наявність кольорового, пульсового, постійного і енергетичного доплеру

 

 

Загальні вимоги до медичного обладанання:

 

 1. Рік виготовлення не раніше 2013
 2. Гарантійний термін експлуатації - не менше 12 місяців
 3. Інструкція з експлуатації (копію надати)
 4. Післягарантійне обслуговування – впродовж всього періоду експлуатації
 5. Вказати місцезнаходження центру сервісного гарантійного обслуговування та надати сертифікати сервісних інженерів, що видані товаровиробником чи його представником на території України.
 6. Наявність інструкції користувача українською або російською мовами
 7. Наявність авторизаційного листа від виробника з продажу даного обладнання на території України та на участь у даному тендері з підтвердженням терміну, умов постачання та гарантійного обслуговування.

Медико-технічні вимоги до меблів медичних

1. Медико-технічнівимоги до візка до кардіографу

Найменування параметру

Відповідність

1.       

Наявність не менше 2 полиць

 

2.       

Наявність коліс для переміщення

 

3.       

Допустима вага обладнання, що розміщується на столику, не менше 20 кг

 

4.       

Габаритні розміри не більше 550х650х950 мм

 

 

2. Медико-технічнівимоги до функціонального ліжка із матрацом

Найменування параметру

Відповідність

1.       

Конструкція із металічного профілю

 

2.       

Наявність коліс, що само орієнтуються та дозволяють розвертати ліжко на місці

 

3.       

Наявність коліс із гальмами

 

4.       

Наявність сітчастої металевої основа для забезпечення вентиляції простору під матрацом

 

5.       

Наявність 1 нерухомої та 1 рухомої секцій ложа

 

6.       

Наявність механічного регулювання куту нахилу головної секції

 

7.       

Можливість обробки поверхонь ліжка дезінфікуючими розчинами

 

8.       

Кут нахилу підголівника не менше 50º

 

9.       

Максимальне навантаження не менше 180 кг

 

10.   

Наявність двосекційного матрацу

 

11.   

Наявність покриття (чохлу) матрацу із спеціальної водостійкої медичної тканини, що витримую обробку дезінфікуючими засобами.

 

12.   

Наявність замків для заміни чохлів

 

13.   

Розмір матрацу не менше 2000х790 мм

 

 

3. Медико-технічнівимоги до каталки для лежачих хворих

Найменування параметру

Відповідність

1.       

Призначена для перевезення пацієнтів всередині медичного закладу в лежачому положенні

 

2.       

Номінальне навантаження не менше 90 кг

 

3.       

Можливість встановлення наступних кутів нахилу підголівника – 0,15,30,45 град.

 

4.       

Можливість регулювання висоти у діапазоні не менше 590-780 мм

 

5.       

Наявність коліс, діаметром не менше 150 мм

 

6.       

Матеріал виготовлення каркасу – сталеві труби

 

7.       

Матеріал виготовлення ложа – ДСП, вкрите шаром поролону та вінілісшкіри

 

8.       

Наявність автоматичної фіксації кута підголівника

 

 

 

4. Медико-технічнівимоги до каталки (візка) для сидячих хворих

Найменування параметру

Відповідність

1.       

Призначена для перевезення хворих у сидячому положенні

 

2.       

Тип каркасу – цільно-металевий, зварний, виготовлений із профільної труби

 

3.       

Наявність ручок для переміщення крісла із задньої сторони крісла

 

4.       

Матеріал покриття сидіння  - шкірозамінник

 

5.       

Наявність 4 коліс

 

6.       

Наявність підставки для ніг

 

7.       

Розмір сидіння не менше 40х40 см

 

8.       

Габаритні розміри каталки не більше 900х800 мм

 

 

5. Медико-технічнівимоги до столику маніпуляційного

Найменування параметру

Відповідність

1.       

Призначений для розміщення медикаментів та інструментів

 

2.       

Наявність висувного металевого ящику

 

3.       

Наявність скляної полиці

 

4.       

Наявність коліс для переміщення

 

5.       

Допустиме навантаження не менше 20 кг

 

 

6. Медико-технічнівимоги до при ліжкової тумбочки

Найменування параметру

Відповідність

1.       

Матеріал виготовлення – ламіноване ДСП

 

2.       

Наявність висувної полиці

 

3.       

Наявність полиці, що знімається

 

4.       

Наявність коліс для переміщення

 

5.       

Габаритні розміри не більше 420*430*800мм

 

 

7. Медико-технічнівимоги до штативу для вливань

Найменування параметру

Відповідність

1.       

Призначений для встановлення та кріплення ємностей для переливання лікарських засобів та одноразових систем

 

2.       

Висота не менше 1800 мм

 

3.       

Вага не більше 3 кг

 

 

8. Медико-технічнівимоги до столику інструментального

Найменування параметру

Відповідність

1.       

Призначений для розміщення інструментів, матеріалів та медикаментів

 

2.       

Наявність не менше 2 полиць із неіржавіючої сталі

 

3.       

Припустиме навантаження не менше 20 кг

 

4.       

Наявність коліс для переміщення

 

 

9. Медико-технічнівимоги до шафи медичної

Найменування параметру

Відповідність

1.       

Наявність металевого каркасу

 

2.       

Наявність скляних полиць, дверей та стінок, виготовлених зі непрозорого скла

 

3.       

Кількість полиць не менше 4

 

4.       

Наявність металевої ручки

 

5.       

Наявність фіксації дверей у закритому положенні за допомогою магніту

 

6.       

Припустиме навантаження на полицю не менше 13 кг

 

7.       

Габаритні розміри не більше 1700х600х500 мм

 

 

10. Медико-технічнівимоги до стола(поста) сестри

Найменування параметру

Відповідність

1.       

Письмовий стіл,призначений для розміщення центральної станції моніторингу, стац.телефону

 

2.       

Наявність висувної полиці під клавіатуру

 

3.       

Наявність місця під системний блок

 

4.       

Наявність не менше 2 шухляд

 

5.       

Габаритні розміри довжина не більше 1200мм

 

 

11. Медико-технічнівимоги до стільця

Найменування параметру

Відповідність

1.       

Наявність підставки для ніг

 

2.       

Наявність спинки

 

3.       

Можливість регулювання висоти за допомогою обертання у діапазоні не менше 140 мм

 

4.       

Наявність м’якого сидіння, вкритого матеріалом, стійким до дії дезінфікуючих засобів

 

 

12. Медико-технічнівимоги до кушетки медичної

Найменування параметру

Відповідність

1.       

Наявність каркасної конструкції із металевого профілю

 

2.       

М’які елементи жорстко закріплені на каркасній основі

 

3.       

Наявність підголівнику із можливістю нахилу та фіксації вибраного положення

 

4.       

Кут нахилу підголівника не менше 45º

 

5.       

Можливість обробки поверхонь кушетки дезінфікуючими розчинами

 

6.       

Максимальне навантаження не менше 170 кг

 

7.       

Наявність з’ємних ніжок для спрощення транспортування

 

8.       

Габаритні розміри більше 2200х630 мм

 

 

13. Медико-технічнівимоги до сейфу для медикаментів

Найменування параметру

Відповідність

1.       

Сейф  вироблений із вогнетривких матеріалів.

 

2.       

Наявність двох окремих секцій

 

3.       

Можливість обробки поверхонь сейфа дезінфікуючими розчинами

 

4.       

Кріплення стіна або підлога

 

5.       

Закривання замками з ключами.

 

6.       

Ширина до 50 см

 

7.       

Кількість полок в секції сейфа не менше однієї

 

 

14. Медико-технічнівимоги до холодильнику побутового

Найменування параметру

Відповідність

 

Тип холодильника – однокамерний

 

1.       

Корисний об’єм не менше 40л

 

2.       

Наявність не менше 2 полиць

 

3.       

Наявність полиць на дверцятах

 

4.       

Наявність антибактеріального захисту

 

5.       

Рівень шуму не більше 40 дБ

 

 

 1. Рік виготовлення не раніше 2013
 2. Гарантійний термін експлуатації - не менше 12 місяців
 3. Інструкція з експлуатації (копію надати)

Примітка: У разі, якщоучасник пропонуватиме еквівалент обладнання згідно технічних вимог, то у складіпропозиції обов’язково подається порівняльна характеристика на відповідністьданим технічним вимогам з посиланням на офіційні рекламні проспекти таінструкції до застосування (зазначаються сторінки).

Будь-якіеквіваленти будуть розглядатися тендерноюкосісією у разі, якщо запропоновані параметри еквівалента будутьвідповідати та\або будуть кращими ніж запропоновані у технічному завданні.

В цінузапропонованого обладнання повинно входити доставка, монтаж та  гарантійне обслуговування протягом та неменше одного року.

 

Додаток №3

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ НАДАТИ УЧАСНИК НА ТОРГИ

 

1. Учасник не має заборгованість із сплатиподатків і зборів (обов'язкових платежів)

Оригіналабо копія довідки з податкового органу про відсутність заборгованості із сплатиобов’язкових податків і зборів в Україні чинна на момент розкриття (не більше10 календарних днів давності відносно дати розкриття тендерних пропозицій).

 

2. Учасник провадить господарську діяльністьвідповідно до положень його статуту

2.1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб тафізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності) (при наявності), або копія виписки зЄдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

2.2.  Копія статуту або іншого установчогодокументу.

2.3. Копія довідки (або витягу) ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

2.4. Копія довідки проприсвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб), засвідченуучасником;

2.5.  Копія паспорту (для фізичних осіб), засвідченуучасником;

2.6. Копіясвідоцтво про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість чиєдиного податку (при наявності).

 

3. наявність фінансової спроможності:

3.1. Копія “Балансу” завірений печаткою учасника за 2013 рік та останній звітний період 2014 р.

3.2. Копія “Звіту про фінансові результати”  завірений печаткоюучасника за 2013 рік та останнійзвітний період 2014 р.

3.3. Копія звіту про рух грошових коштів за 2013 р. завірений печаткою учасника (не подається, якщ учасник є суб’єктоммалого підприємництва або учасник- фізична особа).

 

4. Учасник невизнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього невідкрита ліквідаційна процедура

Оригінал або копія Довідки щодовідсутності рішення про порушення проти суб’єкта господарювання справи пробанкрутство чи визнання його в установлено порядку банкрутом, виданаМіністерством юстиції України чи його територіальними органами на місцях(довідка чинна на момент розкриття, але не більше 30 календарних днів давностівідносно дати розкриття тендернихпропозицій) – відповідно до підпункту 36 пункту 4 Положення проМіністерство юстиції України. Напідтвердження даної інформації учасник вправі подати інший офіційний документвиданий органами виконавчої або судової влади про відсутністьпідприємства-учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушенопровадження у справі про банкрутство, в т.ч. Витяг або Виписка з ЄДРПОУ іззазначенням таких даних не менше як тридцяти денної давності відносно датирозкриття тендерних пропозицій.

5. Учасник надавдокументи, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю

Копія, або оригінал документу,який підтверджує статус та повноваження особи на підписання договору зарезультатами торгів, а саме: випискою зпротоколу засновників, або наказом про призначення, або довіреністю, абодорученням, чи інше.

ІНШІ ДОКУМЕНТИ

1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості пропідприємство:

а) реквізити (адреса - юридичната фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, прізвище,ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичнийстатус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

6. Згода наІстотні умови договору, що передбачені п.18 даної тендерної документації

7. Надання згоди в довільній формі на використанняінформації на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» .

10. Довідка в довільній формі в якій учасникторгів зазначає джерело походження товару, відомості про товаровиробникапродукція якого пропонується поданау формі таблиці на кожну одиницю, що є предметом закупівлі.

11. В разі подачі еквіваленту товару, щозапропонований Замовником в технічних вимогах, учасник подає порівняльнухарактеристику запропонованого ним обладнаннята обладнання, що визначена втехнічному завданні з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

 

 

Примітка: Замовник має право запросити відбудь-якого Учасника повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційнимкритеріям,  встановленим у тендернійдокументації, а також ціни його тендерної пропозиції, чи звернутися запідтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертнихпідприємств, установ, організацій.

У разі відмови Учасника надатитаке підтвердження чи одержання достовірної інформації щодо його невідповідностікваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації, або фактунадання у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації Замовниквідхиляє тендерну пропозицію цього Учасника і визначає переможця тендеру середтих Учасників, які залишились.

 

ДОДАТОК 4

 

Зразок оформлення конверта

 

Найменування підприємства _______

_________________________________

Фактична адреса ________________

__________________________________

Телефон / факс_____________________

__________________________________

e-mail_____________________________

__________________________________

Відповідальна особа_________________

__________________________________

 

Благодійний фонд «Я не один»

______________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Комерційна пропозиція

______________________________________

(потрібно вказати предметзакупівлі)

______________________________________

(вказати найменуваннятендера, конкурсу)

Дата і час отриманняконверта

______________________________________

Відповідальна особа з бокуорганізатора

______________________________________

Відповідальна особа з бокуучасника

______________________________________

Важливо!

Відповідальнаособа з боку Фонду, особа, яка отримала даний конверт, і Відповідальна особа збоку учасника, особа, що доставила конверт, повинні зробити відповідну відміткуна конверті про отримання Фондом конверта, із зазначенням дати і точного часуотримання конверта, завірити дану інформацію своїм підписом із зазначеннямпрізвища та ініціалів. У разі, якщо доставка конверта здійснюється кур'єрськоюслужбою, особа, яка отримала конверт, робить аналогічні позначки на відповіднійнакладній. У разі, якщо конверт доставляється поштою, відмітка робиться тількиВідповідальною особою Фонду. Фонд не несе відповідальності за роботу пошти.

 

Ця тендерна документація пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою ___________ арк.

 

Голова тендерної комісії

 

_________________ Дворакевич А.